HP Office

Zoptymalizowany
pod kątem braku zacięć

HP Office to niezawodny papier wysokiej jakości,
odpowiedni do wysokonakładowego drukowania
i kopiowania dokumentów biznesowych. Nie zacina się,
nadaje się do druku na wszystkich drukarkach i kopiarkach.

Do efektywnego drukowania biurowego.
Nie zacina się, nadaje się do druku na wszystkich drukarkach i kopiarkach.

Opracowany z myślą o

Specyfikacja techniczna

Dostępny w formacie A3 i A4, gramatura 80.

Gramatura (g/m2) 80
Białość (CIE) 153±3
Grubość (µm) 106±3
Gładkość (Bendtsen) 200±50
Nieprzezroczystość (%) 92±2